Members

Yiwei Shen    Postgraduate student

Education Experience

2015-2019 Zhengzhou University  Bachlor

2019-now DICP CAS  Postgraduate student

Research Interest

Fatty alcohols production by Pichia pastoris

Tel: 0411-88133490  Email: shenyiwei@dicp.ac.cn